Slávnostné otvorenie školského roka

Späť

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa 5.septembra 2022 opäť otvorili brány našej školy. Oddýchnutí, plní zážitkov sme sa zhromaždili v átriu, kde sa konalo slávnostné otvorenie nového školského roka. Privítali sme prváčikov – našich nových školáčikov, ale i nové pani učiteľky, vychovávateľky i asistentky. Do školských lavíc zasadlo i viacero nových žiakov v triedach vyšších ročníkov. Pre prváčikov je tento školský rok prvý, pre deviatakov posledný v laviciach našej školy. Veríme však, že pre všetkých bude úspešný, plný zážitkov, nových vedomostí a hlavne strávený v školských laviciach a nie za obrazovkami počítačov.