Veľké srdce

Máme ho na školskom dvore. Slúži na zber plastových vrchnáčikov. Žiaci 7.A navštevujúci predmet tvorba projektov si ho tento rok „osvojili“ a venovali mu pozornosť. Od septembra 2022 do júna 2023 sme ho 4-krát vybrali. Ak by ste chceli vedieť, ako sa to dá, pozrite si fotogalériu. Zozbierané vrchnáčiky sme pravidelne vážili a odovzdávali rodine, ktorá ich vedela zhodnotiť a využiť na zmysluplný účel.

Za tento školský rok sme zozbierali 102 kilogramov vrchnáčikov. Zo zvedavosti sme odvážili 1 kilogram vrchnáčikov. Po prepočítaní sme prišli k počtu 511 kusov.

V matematike sme pokračovali a vypočítali sme, že orientačne sme vyzbierali 52 000 kúskov plastu, ktorý sme posunuli na recykláciu.

Ďakujeme všetkým prispievateľom. Pomohli ste konkrétnemu človeku, pomohli ste životnému prostrediu. Ukázali ste, že máte veľké srdce.