Výstava žiackych prác z techniky

Ako je u nás každoročne zvykom, aj v tomto školskom roku 20022/2023 sme spolu so žiakmi 2. stupňa inštalovali výstavu žiackych prác z predmetu technika.

Za pozornosť určite stoja modely drevených domčekov, kde svoju zručnosť preukázali žiaci 6. ročníka, šperky vyrobené z drôtu, stromčeky šťastia vytvorené žiakmi 8. a 9. ročníka a iné práce vytvorené žiakmi našej školy.