Výtvarné tvorenie v novembri

November sa na Výtvarnom tvorení niesol v duchu jesene a blížiacej sa zimy. Vyskúšali sme si techniku maľby na plátno a miešanie farieb priamo na ňom. Použili sme slamku na odtláčanie farieb na jesennom strome a na konci mesiaca sme si Vianoce priblížili vyšívaním vianočných symbolov na papier.