Zážitkové dni počas LPČ

"Letná prázdninová činnosť" (LPČ) v školskom klube detí aj tento rok zastrešila prvé dva prázdninové týždne viac ako sto deťom z 1.stupňa. Deti sa tešili z pestrých aktivít a netradičných činností. Celodenné výlety, športovanie, tvorivé dielne a iné obohatili deťom slnečné prázdninové dni. O obedy a cestovné celodenné obedové balíčky sa postarali naše pani kuchárky. Súčasťou programu boli celodenné výlety na Železnú studienku, Červený Kameň a do Kučišdorfskej doliny, ale aj tvorivé dielne, počas ktorých si deti vyskúšali maľbu na textil a zážitkom bol i mandalový workshop, ďalej sme s deťmi navštívili Malokarpatské múzeum, ale aj zmrzlinárne, nechýbali ani športové súťaže, opekanie, turistika...

Záverečný deň deťom spestril zábavný program Šaša Maroša. Spätná väzba o spokojnosti od detí a rodičov bola pre nás signálom, že vynaložená námaha a energia pri zostavovaní programu nebola márna. Sme radi, že aj tento rok sme mohli aspoň sčasti pomôcť pracujúcim rodičom zastrešiť ich ratolesti v čase letných prázdnin.

Ďakujeme všetkým pani vychovávateľkám za krásny, plnohodnotný a pestrý prázdninový program, vedeniu školy za spoluprácu a podporu a pani kuchárkam za chutnú stravu.