Lampiónový sprievod v maskách

Dňa 25.10.2023 sme zažili čarovnú atmosféru lampiónového sprievodu v maskách. V podvečerných hodinách sa žiaci prvého stupňa a ich rodičia stretli s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami pred našou školou. Každý si priniesol svoj lampión alebo lampášik. Za sprievodu hudby sme sa presunuli do Zámockého parku. Sprievod pokračoval veľkým okruhom cez park, kde na viacerých miestach čakali strašidielka a rôzne záhadné bytosti. Pred Centrom voľného času sme sa zastavili a so sprievodom harmoniky zaspievali Pieseň o jeseni a rôzne ľudové pesničky. Strašidielka deťom rozdali chutné jabĺčka, hrušky, oriešky a cukríky. Počasie nám prialo, takže čarovnú atmosféru blikajúcich svetielok z lampiónov sme si mohli naplno vychutnať až do konca.