Nová učebňa Informatiky

Školský rok 2023/2024 priniesol v škole viacero inovácií. Medzi najviditeľnejšie určite patrí nová učebňa Informatiky. V našej galérii vám prinášame pohľad nielen na novú učebňu, ale aj na tú pôvodnú, ktorá už trpela mnohými nedostatkami. Myšlienka prestavby učebne nám už nejakú dobu ležala v mysliach, a tak sme sa ja - Peter Ľupták a kolegyňa Janka Vargová k záveru predchádzajúceho školského roka za veľkej podpory vedenia školy odhodlali svojpomocne ku kompletnej renovácii priestorov a vybavenia učebne. Leto strávené prácou na novej učebni prinieslo svoje ovocie, a tak sa dnes žiaci môžu vzdelávať na nových výkonných počítačoch disponujúcich rýchlym internetovým pripojením v otvorenejšom a estetickejšom prostredí.

S vďačnosťou za podporu od vedenia školy a pohľadom upretým k novým výzvam prajeme žiakom príjemné vzdelávanie v našej novej počítačovej učebni.