Naše aktivity v Školskom klube detí

Späť

Na stránke sa pracuje...

Ďakujeme za trpezlivosť.

[12] December v ŠKD v 1.oddelení

V adventnom čase, keď sme všetci vo veľkom očakávaní, by sme sa mali stíšiť a myslieť aj na druhých. A to aj na starkých v Domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa rozhodli vniesť do ich životov v tieto sviatočné dni lúč svetla a lásky v...

[13] Vianoce v ŠKD

Vianoce sú časom lásky, dobroty, tepla domova, časom, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou, priateľmi. Predvianočný čas je pre deti magickým a väčšinou najkrajším obdobím roka. Nedočkavé a zvedavé očká...

[23] Jablkobranie v 1.D

Začiatkom mesiaca november sme v ŠKD v spolupráci s triednou učiteľkou Gabikou Groschmidtovou zorganizovali tvorivé dielničky pod názvom „Jablkobranie“. Jablkobranie, alebo (jablkové hodovanie) ako oslava jesene bolo úžasným ukončením tohto...

Putovná výstava v ŠKD – Fyzikálne pokusy

Vo štvrtok 30.1.2020 sa u tretiakov ôsmeho a štvrtého oddelenia v ŠKD konalo zážitkové učenie fyziky formou pokusov, ktoré predviedlo Levické združenie Spoznávaj vedu. Celé stretnutie viedla pani Fekečová, pokusy boli sprevádzané jej odborn...

[21] Vianočná nádielka pre deti zo školského klubu...

Vianočné obdobie v ŠKD sa nespája len s aktivitami úzko spojenými s týmto obdobím – ako sú napríklad výroba darčekov pre najbližších, vianočných pozdravov, nácvik programu na Čarovné Vianoce, Mikulášske , či vianočné besiedky... Tak ako aj...