Galéria triedy 5.C

Späť

Na stránke sa pracuje...

Ďakujeme za trpezlivosť.

[10] Remeslo má zlaté dno

Je to nielen názov učiva z piatackého dejepisu, ale aj heslo našej exkurzie do Majoliky v Modre. Piataci navštívili výrobňu keramiky, kde sa na vlastné oči presvedčili, že práca s hlinou je zaujímavá, ale aj náročná na trpezlivosť a presnos...

Exkurzia 5.A a 5.C do Kapucínskeho kláštora

V adventnom období sme v piatok 13.12.2019 s 5.A a 5.C absolvovali exkurziu do Kapucínskeho kostola, spojenú aj s prehliadkou kláštora. Exkurzia sa uskutočnila v rámci hodín náboženskej a výtvarnej výchovy. Z výtvarného hľadiska sme mohli...

Exkurzia 5.C na Zámku Šimák

V tomto predvianočnom čase sme vo štvrtok 5.12.2019 navštívili zrekonštruovaný Zámok Šimák s triedou 5.C v rámci hodín výtvarná a technická výchova. Na výtvarnej výchove sme nedávno preberali tému erby, symboly a ornamenty, a preto sme si...