Knižky v kufríku

Dňa 28.9. (v utorok) sme si do našej 2.D triedy pozvali tetu z Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Tentokrát sme do knižnice nešli my, ale knižnica prišla priamo k nám.

"Knižnica v kufríku“ je projekt pre triedy, ktoré sa nevedia dostať do knižnice alebo majú školu od knižnice vzdialenú niekoľko kilometrov alebo sa do knižnice nedostanú kvôli nepriaznivému počasiu. "Knižnica v kufríku“ k nám priniesla knižky priamo do triedy. Teta však nemala v pláne knižky iba priniesť. Teta knihovníčka nám knižky aj predstavila, ukázala niektoré zaujímavé tituly a samozrejme sme si aj niečo zaujímavé prečítali. Deti, ktoré mali pred návštevou vyplnenú prihlášku, si potom knihy aj vypožičali.

Všetci sme boli spokojní. Teta, že deti mali záujem o vypožičanie kníh, pani učiteľka preto, že deti chcú čítať. A deti? To sa musíte spýtať ich.