Kontakt

Základná škola
Na bielenisku 2
902 01 Pezinok

Vchod do školy

Telefónne čísla
Riaditeľ + sekretariát školy: 033/640 47 29
Mobil: 0903 704 063
Špeciálny pedagóg: 0911 233 639
PAM: 033/640 22 41
Školská jedáleň: 033/640 47 28
Fax: 033/640 01 87
Emailové kontakty
Riaditeľka školy zsnabielenisku@gmail.com
Školská jedáleň skolska.jedalenpk@gmail.com
Bankové spojenie
Školský klub detí SK42 5600 0000 0066 0748 5005
Školská jedáleň SK60 5600 0000 0066 0748 4002