Postup ako darovať 2% dane

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane.
  • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami?

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Prílohy na stiahnutie (editovateľné PDF):

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Školák na Bielenisku
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Na bielenisku 2, 90201 Pezinok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42260256

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.