Krásne prázdninové zážitky v Školskom klube detí

Späť

Prvé dva prázdninové týždne prežili prihlásené deti v letnom dennom tábore, ktorý každý rok organizuje tím pedagógov – vychovávateľov zo Školského klubu detí. Deti mali možnosť prežiť dni plné zážitkov – výletov, turistiky, športových, či iných aktivít zameraných na rozvoj zručností a vedomostí.

Históriu nášho mesta, či históriu našich predkov deti spoznali prostredníctvom exkurzií v Malokarpatskom múzeu a na celodennom výlete na Červený kameň. Tu zažili jeden krásny deň, ponorili sa do histórie a čiastočne spoznali zvyky našich predkov, to ako žili, pracovali, ako sa obliekali, či ako panstvo trávilo svoj voľný čas. Záver dňa bol pre deti azda najatraktívnejší – deti zaujala prehliadka letových ukážok našich operených dravcov. Prázdninová činnosť bola zameraná najmä na šport a rozvoj pohybových schopností, rekreáciu na čerstvom vzduchu, turistiku a na rôzne športové pohybové aktivity. Deti bravúrne zvládli turistickú vychádzku na Alifarmu do Vinosád, celodenný turisticko – športový výlet na Železnej Studienke v Bratislave a preverili si aj kondičku pri turistike do Malých Karpát. Svoje zručnosti a estetické cítenie mohli deti využiť aj pri kreatívnych aktivitách v priestoroch školy (kreslenie, strihanie, lepenie, modelovanie). V posledný deň deti navštívili miestny hasičský zbor, kde sa im naši hasiči venovali s mimoriadnym záujmom.

Slnečné, teplé letné počasie, výborná organizácia, disciplinované deti, ako aj  bohaté a pestré aktivity boli zárukou spokojnosti zo strany našich detí, ale aj rodičov. Ďakujem všetkým pani vychovávateľkám za výborne odvedenú prácu, rodičom za spoluprácu a vedeniu školy za podporu pri plánovaní tohto projektu. Želáme našim deťom a rodičom, aby prežili ešte krásne letné dni plné oddychu a dovolenkových zážitkov.