Matematický klokan - vyhlásenie súťaže

Späť

Najväčšia medzinárodná matematická súťaž sa bude v tomto školskom roku konať  v dňoch 19.-23. apríla 2021. Všetky “súťaženiachtivé“ deti sa môžu prihlásiť už dnes u svojho triedneho učiteľa alebo u školských koordinátorov – u pani učiteľky Rusnákovej a u pani učiteľky Vittekovej. Súťažiť môžu deti od prvého po deviaty ročník. Viac informácií o súťaži nájdete v letáku.

Prílohy: