Školský časopis OSA

Školský časopis OSA je náš spoločný projekt založený pani učiteľkou Mgr. Boženkou Jánošovou v školskom roku 1997. Od vtedy si priešiel mnohými zmenami a mnohé ho v budúcnosti ešte čakajú. Dnes na obsahovú stránku dozerajú pani učiteľka Mgr. Janka Milková za príspevky z I. stupňa a podobne pán učiteľ Mgr. Ján Ihracký za príspevky z II. stupňa. O grafickú podobu sa stará Peter Ľupták. Redakčnú radu tvoria Tatiana (5.B), Ela (5.B), Barbora (5.B), Adriana (5.A), Zuzana (5.B), Martin (5.A), Sofia (3.C) a medzi prispievateľov patrí množstvo žiakov ako aj učiteľov.

Prinášame vám druhé tohtoročné číslo nášho školského časopisu OSA...

Časopis osa

K zaujímavostiam aktuálneho čísla patrí:
  • Denník unudeného chalana
  • Rozhovor - Mgr. Veronika Krekáčová
  • Učiteľská chvíľka poézie
  • Práce našich prváčikov
  • Komiksy
  • Shifting
  • Kvízy, Komiksy