Školský časopis OSA

Školský časopis OSA je náš spoločný projekt založený pani učiteľkou Mgr. Boženkou Jánošovou v školskom roku 1997. Od vtedy si priešiel mnohými zmenami a mnohé ho v budúcnosti ešte čakajú. Dnes na obsahovú stránku dozerajú pani učiteľka Mgr. Janka Milková za príspevky z I. stupňa a podobne pán učiteľ Mgr. Ján Ihracký za príspevky z II. stupňa. O grafickú podobu sa stará Peter Ľupták. Redakčnú radu tvoria Tatiana (5.B), Ela (5.B), Barbora (5.B), Adriana (5.A), Zuzana (5.B), Martin (5.A), Sofia (3.C) a medzi prispievateľov patrí množstvo žiakov ako aj učiteľov.

Prinášame vám prvé tohtoročné číslo nášho školského časopisu OSA...

Časopis osa

K zaujímavostiam aktuálneho čísla patrí:
  • Život okolo nás
  • Rozhovor - Ing. Ján Štefánik
  • Šikanovanie a jeho podoby
  • Epidémie v dejinách
  • Príbeh - Bezdomovec
  • Príbeh - Budúcnosť na lístku
  • Galéria - Druháci