Druhé číslo školského časopisu OSA (2020/2021)

Späť

Prinášame vám druhé tohtoročné číslo nášho školského časopisu OSA...

Časopis osa

K zaujímavostiam aktuálneho čísla patrí:
  • Denník unudeného chalana
  • Rozhovor - Mgr. Veronika Krekáčová
  • Učiteľská chvíľka poézie
  • Práce našich prváčikov
  • Komiksy
  • Shifting
  • Kvízy, Komiksy