Záujmové krúžky

Na našej škole v súčasnosti funguje 34 krúžkov. Z toho 9 krúžkov je jazykových, 9 je športovo-pohybových, 5 prírodovedných, 4 počítačové a skupinu 7 ktrúžkov predstavujú tvorivé, umelecké a iné záujmové krúžky.

Jazykové krúžky Ročník Termín Krúžok vedie
Tvorivé čítanie 1.ročník štvrtok Mgr. Barbora Chudjaková
Literárne popoludnie 1.ročník utorok Mgr. Lenka Sklenárová
Príprava na testovanie 5 5.ročník štvrtok Mgr. Jana Milková
Príprava na testovanie 9 9.ročník utorok Mgr. Viktória Balážová
Pravopisný semafor 8.ročník utorok Mgr. Marianna Marcinková
Slovenčina hrou 8.ročník utorok Mgr. Miroslava Keráková
Hry v angličtine 5.-7.ročník utorok Mgr. Eva Cisárová
Časopis OSA 5.-9.ročník streda Mgr. Ján Ihracký
Rádio BODKA 5.-9.ročník pondelok Mgr. Miroslava Keráková
Šport a pohyb
Stolný tenis 1 1.-4.ročník štvrtok Ing. Silvia Vanišová
Stolný tenis 2 1.-4.ročník pondelok Ing. Silvia Vanišová
Vybíjaná 3.-4.ročník utorok Mgr. Alica Rusnáková
Pohybové hry 1 a 2 1. a 2.ročník utorok Mgr. Danka Buchláková
Futbal 3.-4.ročník streda Mgr. Peter Tichý
Stolný tenis 5.-9.ročník štvrtok Ing. Silvia Vanišová
Basketbal 1 a 2 5.-9.ročník pondelok Mgr. Milan Martiš
Prírodovedné
Chovateľský 1 1.-4.ročník utorok Brigita Šišková
Chovateľský 2 1.-4.ročník streda Brigita Šišková
Hravá matematika 5.ročník pondelok Mgr. Jana Vargová
Matematika hrou 8.ročník streda Mgr. Veronika Krekáčová
Príprava na testovanie 9 (9.B) 9.ročník pondelok Mgr. Veronika Krekáčová
Príprava na testovanie 9 (9.A) 1.ročník pondelok Mgr. Mária Vitteková
Počítače
Počítače inak 1 3.-4.ročník utorok Mgr. Gabriela Groschmidtová
Počítače inak 2 3.-4.ročník streda Mgr. Gabriela Groschmidtová
Programovanie 5.-9.ročník pondelok Mgr. Peter Mydliar
Tvorivá informatika 5.-9.ročník utorok Mgr. Peter Ľupták
Tvorivosť, umenie a iné
Kreatívna tvorba 5.-9. ročník utorok Mgr. Zuzana Bartoňová
Šikovné ruky 3.-4.ročník streda Mgr. Katarína Veselková
Lego 1 1.-4.ročník pondelok Mgr. Petra Koczúrová
Lego 2 1.-4.ročník utorok Mgr. Renáta Gábrišová
Lego 3 1.-4.ročník streda Mgr. Katarína Hájiková
Lego 4 1.-4.ročník štvrtok Mgr. Renáta Gábrišová
Arteterapia – Tvorivý denník 5.-9.ročník štvrtok PaedDr. Jana Čavoš, PhD.