Záujmové krúžky


S ohľadom na ochorenie COVID-19 je záujmová činnosť odložená...


Na našej škole v súčasnosti funguje 33 krúžkov. Z toho 8 krúžkov je jazykových, 9 je športovo-pohybových, 4 prírodovedné, 3 počítačové a skupinu 9 ktrúžkov predstavujú tvorivé, umelecké a iné záujmové krúžky.

Jazykové krúžky Termín Krúžok vedie
Časopis OSA 1.stupeň utorok Mgr. Jana Milková
Časopis OSA 2.stupeň streda Mgr. Ján Ihracký
Slovenčina hrou pondelok Mgr. Marianna Marcinková
Slovenčina bez chýb pondelok Mgr. Jana Milková
Slovenský jazyk pondelok Mgr. Jana Dupľáková
Literárne popoludnie utorok Mgr. Jana Dupľáková
Rádio BODKA pondelok Mgr. Miroslava Keráková
Anglický streda PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
Šport a pohyb
Basketbal 1.stupeň pondelok Mgr. Darina Petrášová
Basketbal 2. stupeň utorok Mgr. Milan Martiš
Vybíjaná 1. stupeň streda Mgr. Alica Rusnáková
Vybíjaná 2. stupeň streda Mgr. Alica Rusnáková
Futbal štvrtok Mgr. Peter Tichý
Pohybové hry štvrtok Mgr. Marianna Marcinková
Športový pondelok Mgr. Darina Petrášová
Stolný tenis 1.stupeň pondelok Jana Krajčovičová
Stolný tenis 2.stupeň pondelok Jana Krajčovičová
Prírodovedné
Matematika hrou 6 streda Mgr. Veronika Krekáčová
Hravá matematika 8 pondelok Mgr. Jana Vargová
Hravá matematika 9 utorok Mgr. Jana Vargová
Chémia hrou streda Ing. Silvia Vanišová
Počítače
Počítačový 2 štvrtok Mgr. Nikola Babuková
Počítačový 3, 4. pondelok Mgr. Katarína Hájiková
Počítačový 2.stupeň utorok Mgr. Peter Ľupták
Tvorivosť, umenie a iné
Lego I. pondelok Mgr. Renáta Gábrišová
Lego II. streda Mgr. Petra Koczúrová
Výtvarné tvorenie pondelok Mgr. Slávka Chripková
Šikovné ruky utorok Mgr. Katarína Veselková
Kreatívna tvorba utorok Mgr. Zuzana Bartoňová
Sing with me utorok PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
Spevácko-folklórny utorok Mgr. Miroslava Keráková
Modelársky pondelok Mgr. Peter Ľupták
Arteterapia štvrtok PaedDr. Jana Čavoš, PhD.