Žiacky parlament

Preambula

Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti vzdelávania a výchovy na základnej škole, najmä v oblasti mimoškolskej a záujmovej činnosti. Poslaním žiackeho parlamentu je riešenie výchovno - vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, zlepšovanie vzájomných vzťahov žiakov a učiteľov na škole.

Štatút žiackeho parlamentu

Sľub člena Žiackeho parlamentu

Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí Žiackeho parlamentu. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

Čoskoro... aktualizujeme

Žiacky parlament
Koordinátor: Mgr. Jana Milková, MBA
jana.milkova@zsnabielenisku.sk
Predseda: Pavlína Šemetková
Podpredseda: Vanessa Kotlebová
Zapisovateľ: Martin Turinič
Členovia žiackeho parlamentu
Martin Turinič 8.A
Zara Mária Hlavenová 8.B
Laura Hadvigová 8.B
Tomáš Vavrinský 8.B
Mária Černoková 8.C
Viktória Barcajová 9.A
Maxim Kľúčik 9.A
Petra Šimuničová 9.A
Marek Frčka 9.B
Karolína Nagyová 9.B
Michal Bunčák 9.C
Jakub Malec 9.C
Martin Benčurik 8.B
Patrícia Kramárová 8.B
Matúš Mišut 8.B
Kristína Korychová 8.C
Adam Beňo 9.A
Matej Chudý 9.A
Pavlína Šemetková 9.A
Vanessa Tengeriová 9.A
Vanessa Kotlebová 9.B
Jakub Vicen 9.B
Michelle Džoganíková 9.C