Olympiáda v anglickom jazyku 2023

English V školskom roku 2022/2023 prebieha 33. ročník olympiády v anglickom jazyku. Školské kolo sa na našej škole uskutočnilo dňa 16. novembra 2022. V kategórii 1A súťažilo 16 žiakov a v kategórii 1B sa olympiády zúčastnilo 20 súťažiacich žiakov, z ktorých bola väčšina úspešnými riešiteľmi.

V kategórii 1A sa umiestnili žiaci nasledovne:

  1. Valentína Vrábelová 7.B
  2. Nevena Dukin, 7.A
  3. Bohúňová Laura, 7.A

V kategórii 1B sa umiestnili žiaci takto:

  1. Jakub Herstek, 9.B
  2. Lívia Golkovská, 9.B
  3. Michelle Džoganíková, 9.C

Ďakujeme našim angličtinárom za prípravu žiakov a žiakom za účasť. Želáme im veľa elánu v ďalšom štúdiu anglického jazyka.