Odborní zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 83 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických a 18 nepedagogických. O efektívne fungovanie Školského klubu detí sa stará 11 zamestnancov a 8 zamestnancov sa stará o prípravu chutných jedál v Školskej jedálni.

Odborní zamestnanci školy Zameranie
Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
školský psychológ
PhDr. Vlasta Baumerthová
vlasta.baumerthova@zsnabielenisku.sk
špeciálny pedagóg
Mgr. Miroslava Pavlová
pavlova@reedys.sk
špeciálny pedagóg
logopéd
Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com
sociálny pedagóg
Mgr. Jana Zbudilová
j.zbudilova@gmail.com
špeciálny pedagóg