Odborní zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 86 zamestnancov z čoho 69 je pedagogických a 17 nepedagogických.

Odborní zamestnanci školy Zameranie
Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
školský psychológ
Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
špeciálny pedagóg
Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com
sociálny pedagóg
Mgr. Ivana Blahová
ivana.blahova@zsnabielenisku.sk
logopéd