Odborní zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 90 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických, 5 odborných a 18 nepedagogických.

Zameranie Odborní zamestnanci školy
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG PhDr. Vlasta Baumerthová
vlasta.baumerthova@zsnabielenisku.sk
LOGOPÉD Mgr. Ivana Blahová
ivana.blahova@zsnabielenisku.sk
ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
SOCIÁLNY PEDAGÓG Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com