Odborní zamestnanci

Odborní zamestnanci školy Zameranie
Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
školský psychológ
PhDr. Vlasta Baumerthová
vlasta.baumerthova@zsnabielenisku.sk
špeciálny pedagóg
Mgr. Ivana Blahová
ivana.blahova@zsnabielenisku.sk
logopéd
Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
špeciálny pedagóg
Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com
sociálny pedagóg