Rada školy

Za zriaďovateľa
p. Pavol Alexy
p. Ľubomír Čech
p. Milan Čech
p. Richard Oravec
Za rodičov
p. Alena Frčková
p. Peter Kramár
Ing. Marína Majerčáková
p. Ľudmila Nagyová
Za pedagogických zamestnancov
Mgr. Katarína Hlobeňová
Ing. Silvia Vanišová
Za nepedagogických zamestnancov
p. Adriana Leschingerová