Rada školy

Za zriaďovateľa Za rodičov
p. Pavol Alexy p. Alena Frčková
p. Ľubomír Čech p. Peter Kramár
p. Milan Čech Ing. Marína Majerčáková
p. Richard Oravec p. Ľudmila Nagyová
Za pedagogických zamestnancov Za nepedagogických zamestnancov
Mgr. Katarína Hlobeňová p. Adriana Leschingerová
Mgr. Jana Milková, MBA