Správni zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 90 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických, 5 odborných a 18 nepedagogických.

Nepedagogickí zamestnanci
ODDELENIE PAM Ing. Lucia Stanková
luciastankova97@gmail.com
TAJOMNÍČKA, ÚČTOVNÍČKA Adriana Leschingerová
a.leschingerova@centrum.sk
ŠKOLNÍK Ing. Milan Červenka
cervenka95@gmail.com
VRÁTNIČKA Jana Fajnorová
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK Soňa Slimáková
sona.slimakova1@gmail.com
Upratovačky
Dana Eckerová Eva Kosecová
Michaela Minarovičová Jozefa Prutkayová
Školská jedáleň
VEDÚCA
ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Zuzana Ondrušová
skolska.jedalenpk@gmail.com
Ilona Ardová Daria Čuha
Jana Farkašová Simona Fleischhackerová
Ľudmila Grančičová Renáta Martinčová
Zuzana Mikolášová Lenka Slováková