Správni zamestnanci

Naša školá má v súčasnosti 83 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických a 18 nepedagogických. O efektívne fungovanie Školského klubu detí sa stará 11 zamestnancov a 8 zamestnancov sa stará o prípravu chutných jedál v Školskej jedálni.

Nepedagogickí zamestnanci
Mgr. Viera Gschwandtnerová
vierafd@centrum.sk
oddelenie PAM
Adriana Leschingerová
a.leschingerova@centrum.sk
tajomníčka, účtovníčka
Ing. Milan Červenka
cervenka95@gmail.com
školník
Jana Fajnorová
vrátnička
Upratovačky
Dana Eckerová Eva Kosecová
Jelena Makan Jozefa Prutkayová
Školská jedáleň
Zuzana Ondrušová
skolska.jedalenpk@gmail.com
vedúca ŠJ
Lucia Kováčová Zuzana Mikolášová
Renáta Martinčová Lenka Slováková
Ľudmila Grančičová Ilona Ardová
Nadežda Lošonská