Učitelia a asistenti

Naša školá má v súčasnosti 86 zamestnancov z čoho 69 je pedagogických a 17 nepedagogických.

Triedni učitelia - I. stupeň Trieda
Mgr. Danka Buchláková
danka.buchlakova@zsnabielenisku.sk
1.A
Mgr. Zuzana Bartoňová
zuzanabartonova9@gmail.com
1.B
Mgr. Barbora Chudjaková
barbora.chudjakova@zsnabielenisku.sk
1.C
Mgr. Kristína Juhásová
kristina.juhasova@zsnabielenisku.sk
1.D
Mgr. Katarína Hlobeňová
katarina.hlobenova@zsnabielenisku.sk
2.A
PaedDr. Sylvia Prešinská
sylvia.presinska@gmail.com
2.B
Mgr. Renáta Gábrišová
r.gabrisova68@gmail.com
2.C
Mgr. Gabriela Groschmidtová
groschmidtovag@gmail.com
2.D
Mgr. Alica Rusnáková
rusnakovaali@gmail.com
3.A
Mgr. Iveta Baková
ivkabam@gmail.com
3.B
Mgr. Bibiana Ondeková
bibiana.ondekova@zsnabielenisku.sk
4.A
Mgr. Peter Tichý
tichypeto@gmail.com
4.B
Mgr. Petra Koczúrová
petra.koczurova@zsnabielenisku.sk
4.C
Triedni učitelia - II. stupeň Trieda
Mgr. Jana Milková
jana.milkova@zsnabielenisku.sk
5.A
Mgr. Jana Vargová
janka.vargova@zsnabielenisku.sk
5.B
Mgr. Ján Ihracký
jan.ihracky@zsnabielenisku.sk
5.C
Mgr. Lenka Sklenárová
lenkasklenarova8@gmail.com
6.A
Mgr. Daniela Sadloňová
daniela.sadlonova@zsnabielenisku.sk
6.B
Mgr. Slávka Chripková
slavka.chripkova@zsnabielenisku.sk
6.C
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
7.A
Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
7.B
PaedDr. Erika Goliašová
erika.goliasova@zsnabielenisku.sk
7.C
Mgr. Veronika Krekáčová
veronika.krekacova@zsnabielenisku.sk
8.A
Mgr. Ivanka Chytrá
ivanka.chytra@zsnabielenisku.sk
8.B
Mgr. Marianna Marcinková
mmarcinkova@gmail.com
8.C
Mgr. Miroslava Keráková
m.kerakova@gmail.com
8.D
Mgr. Mária Vitteková
maria.vittekova@zsnabielenisku.sk
9.A
Mgr. Peter Ľupták
peter.luptak@zsnabielenisku.sk
9.B
Netriedni učitelia
Mgr. Jozef Gromovský
jozef.gromovsky@zsnabielenisku.sk
Mgr. Katarína Hájiková
katkah21@gmail.com
Mgr. Jana Dupľáková
jana.duplakova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Milan Martiš
martis26856@gmail.com
Mgr. Peter Mydliar
peter.mydliar@zsnabielenisku.sk
Mgr. Katarína Veselková
katarinaveselkova@gmail.com
Ing. Štefánia Gorelová
stefania.gorelova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Hana Bátovská
hana.batovska@zsnabielenisku.sk
Mgr. Linda Čintalová
linda.cintalova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Naďa Kúdelová
nada.kudelova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Viktória Balážová
viktoria.balazova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Eva Cisárová
eva.cisarova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Vladimír Kmošena
Pedagogickí asistenti
Bc. Silvia Halajová
silvia.halajova@gmail.com
Mgr. Božena Jánošová
bozenj4@gmail.com
Soňa Slimáková
sona.slimakova1@gmail.com
Mgr. Andrea Lisoňová
andrea.lisonova@zsnabielenisku.sk
Brigita Šišková
brigita.siskova1@gmail.com
Miroslava Szomolányi
miroslava.szomolanyi@zsnabielenisku.sk
Mgr. Miriam Brezinová
miriam.brezinova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Katarína Debnárová
katarina.debnarova@zsnabielenisku.sk
Veronika Pavlíková
veronika.pavlikova@zsnabielenisku.sk