Učitelia a asistenti

Naša školá má v súčasnosti 90 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických, 5 odborných a 18 nepedagogických.

Trieda Triedni učitelia - I. stupeň
1.A Mgr. Petra Koczúrová
petra.koczurova@zsnabielenisku.sk
1.B Mgr. Bibiana Ondeková
bibiana.ondekova@zsnabielenisku.sk
1.C Mgr. Renáta Gábrišová
r.gabrisova68@gmail.com
2.A Mgr. Danka Buchláková
danka.buchlakova@zsnabielenisku.sk
2.B Mgr. Zuzana Bartoňová
zuzanabartonova9@gmail.com
2.C Mgr. Barbora Chudjaková
barbora.chudjakova@zsnabielenisku.sk
2.D Mgr. Kristína Juhásová
kristina.juhasova@zsnabielenisku.sk
3.A Mgr. Katarína Hlobeňová
katarina.hlobenova@zsnabielenisku.sk
3.B PaedDr. Sylvia Prešinská
sylvia.presinska@gmail.com
3.C PhDr. Vlasta Baumerthová
vlasta.baumerthova@zsnabielenisku.sk
3.D Mgr. Gabriela Groschmidtová
groschmidtovag@gmail.com
4.A Mgr. Peter Tichý
tichypeto@gmail.com
4.B Mgr. Iveta Baková
ivkabam@gmail.com
Trieda Triedni učitelia - II. stupeň
5.A Ing. Štefánia Gorelová
stefania.gorelova@zsnabielenisku.sk
5.B Mgr. Viktória Balážová
viktoria.balazova@zsnabielenisku.sk
5.C Mgr. Alena Kotorová
alena.kotorova@zsnabielenisku.sk
6.A Mgr. Katarína Debnárová
katarina.debnarova@zsnabielenisku.sk
6.B Mgr. Jana Vargová
janka.vargova@zsnabielenisku.sk
6.C Mgr. Ján Ihracký
jan.ihracky@zsnabielenisku.sk
7.A Mgr. Mária Vitteková
maria.vittekova@zsnabielenisku.sk
7.B Mgr. Daniela Sadloňová
daniela.sadlonova@zsnabielenisku.sk
7.C Mgr. Slávka Chripková
slavka.chripkova@zsnabielenisku.sk
8.A PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
8.B Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
8.C PaedDr. Erika Goliašová
erika.goliasova@zsnabielenisku.sk
9.A Mgr. Veronika Krekáčová
veronika.krekacova@zsnabielenisku.sk
9.B Mgr. Miroslava Keráková
m.kerakova@gmail.com
9.C Mgr. Marianna Marcinková
mmarcinkova@gmail.com