Učitelia a asistenti

Naša školá má v súčasnosti 83 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických a 18 nepedagogických. O efektívne fungovanie Školského klubu detí sa stará 11 zamestnancov a 8 zamestnancov sa stará o prípravu chutných jedál v Školskej jedálni.

Triedni učitelia - I. stupeň Zameranie Trieda
Mgr. Katarína Hlobeňová
katarina.hlobenova@zsnabielenisku.sk
I. stupeň 1.A
Mgr. Iveta Baková
ivkabam@gmail.com
I. stupeň 1.B
Mgr. Renáta Gábrišová
r.gabrisova68@gmail.com
I. stupeň 1.C
Mgr. Gabriela Groschmidtová
groschmidtovag@gmail.com
I. stupeň 1.D
Mgr. Alica Rusnáková
rusnakovaali@gmail.com
I. stupeň 2.A
Mgr. Kristína Sodomová
kristina.sodomova@zsnabielenisku.sk
I. stupeň 2.B
Mgr. Bibiana Ondeková
bibiana.ondekova@zsnabielenisku.sk
I. stupeň 3.A
Mgr. Peter Tichý
tichypeto@gmail.com
I. stupeň 3.B
Mgr. Petra Koczúrová
petra.koczurova@zsnabielenisku.sk
I. stupeň 3.C
Mgr. Danka Buchláková
danka.buchlakova@zsnabielenisku.sk
I. stupeň
Nemecký jazyk
4.A
Mgr. Zuzana Bartoňová
zuzanabartonova9@gmail.com
I. stupeň 4.B
PaedDr. Sylvia Prešinská
sylvia.presinska@gmail.com
I. stupeň 4.C
Triedni učitelia - II. stupeň Zameranie Trieda
Mgr. Lenka Sklenárová
lenkasklenarova8@gmail.com
Slovenský jazyk 5.A
Mgr. Daniela Sadloňová
daniela.sadlonova@zsnabielenisku.sk
Anglický jazyk
Biológia
5.B
Mgr. Slávka Chripková
slavka.chripkova@zsnabielenisku.sk
Biológia
ENV
5.C
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
Anglický jazyk
Výtvarná výchova
Technika
6.A
Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
Chémia 6.B
PaedDr. Erika Goliašová
erika.goliasova@zsnabielenisku.sk
Etická výchova
Dejepis
6.C
Mgr. Veronika Krekáčová
veronika.krekacova@zsnabielenisku.sk
Matematika
Dejepis
7.A
Mgr. Ivanka Chytrá
ivanka.chytra@zsnabielenisku.sk
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
7.B
Mgr. Marianna Marcinková
mmarcinkova@gmail.com
Slovenský jazyk
Telesná výchova
7.C
Mgr. Miroslava Keráková
m.kerakova@gmail.com
Slovenský jazyk
Hudobná výchova
7.D
Mgr. Mária Vitteková
maria.vittekova@zsnabielenisku.sk
Matematika
Biológia
8.A
Mgr. Jana Dupľáková
jana.duplakova@zsnabielenisku.sk
Slovenský jazyk
Občianska náuka
8.B
Mgr. Jana Vargová
janka.vargova@zsnabielenisku.sk
Matematika
Informatika
9.A
Mgr. Jana Milková
jana.milkova@zsnabielenisku.sk
Slovenský jazyk
Nemecký jazyk
9.B
Netriedni učitelia Zameranie
Mgr. Jozef Gromovský
jozef.gromovsky@zsnabielenisku.sk
Anglický jazyk
Fyzika
Mgr. Katarína Hájiková
katkah21@gmail.com
Anglický jazyk
Mgr. Ján Ihracký
jan.ihracky@zsnabielenisku.sk
Slovenský jazyk
Geografia
Mgr. Peter Ľupták
peter.luptak@zsnabielenisku.sk
Informatika
Mgr. Milan Martiš
martis26856@gmail.com
Zemepis
Telesná výchova
Mgr. Peter Mydliar
peter.mydliar@zsnabielenisku.sk
História
Náboženská výchova
Mgr. Katarína Veselková
katarinaveselkova@gmail.com
Technika
Ing. Štefánia Gorelová
stefania.gorelova@zsnabielenisku.sk
Fyzika
Technika
Mgr. Hana Bátovská
hana.batovska@zsnabielenisku.sk
Anglický jazyk
Mgr. Linda Čintalová
linda.cintalova@zsnabielenisku.sk
Anglický jazyk
Mgr. Naďa Kúdelová
nada.kudelova@zsnabielenisku.sk
Matematika
Telesná výchova
Ing. Ján Štefánik
jan.stefanik@zsnabielenisku.sk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Mgr. Vladimír Kmošena
Pedagogickí asistenti Zameranie
Bc. Silvia Halajová
silvia.halajova@gmail.com
Asistent
Mgr. Božena Jánošová
bozenj4@gmail.com
Asistent
Mgr. Monika Kalná
kalnamonika@yahoo.com
Asistent
Daniela Kernová
danielakernova@gmail.com
Asistent
Soňa Slimáková
sona.slimakova1@gmail.com
Asistent
Mgr. Andrea Lisoňová
andrea.lisonova@zsnabielenisku.sk
Asistent
Brigita Šišková
brigita.siskova1@gmail.com
Asistent
Mgr. Veronika Satková
veronika.satkova@zsnabielenisku.sk
Asistent
Miroslava Szomolányi
miroslava.szomolanyi@zsnabielenisku.sk
Asistent