Vedenie školy

Naša školá má v súčasnosti 83 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických a 18 nepedagogických. O efektívne fungovanie Školského klubu detí sa stará 11 zamestnancov a 8 zamestnancov sa stará o prípravu chutných jedál v Školskej jedálni.

Riaditeľka školy
Mgr. Ingrid Jurčová
ingrid.jurcova@zsnabielenisku.sk
033/640 47 29
0903 704 063
Zástupkyne riaditeľky
Mgr. Janka Golkovská
janka.golkovska@zsnabielenisku.sk
Mgr. Andrea Mečárová
andrea.mecarova@zsnabielenisku.sk
Vedúca vychovávateliek v ŠKD
Jana Krajčovičová
janakrajcovicova5@gmail.com