Vedenie školy

Naša školá má v súčasnosti 86 zamestnancov z čoho 69 je pedagogických a 17 nepedagogických.

Riaditeľka školy
Mgr. Ingrid Jurčová
ingrid.jurcova@zsnabielenisku.sk
033/640 47 29
0903 704 063
Zástupkyne riaditeľky
Mgr. Janka Golkovská
janka.golkovska@zsnabielenisku.sk
Mgr. Andrea Mečárová
andrea.mecarova@zsnabielenisku.sk
Vedúca vychovávateliek v ŠKD
Jana Krajčovičová
janakrajcovicova5@gmail.com