Vychovávateľky ŠKD

Naša školá má v súčasnosti 83 zamestnancov z čoho 67 je pedagogických a 18 nepedagogických. O efektívne fungovanie Školského klubu detí sa stará 11 zamestnancov a 8 zamestnancov sa stará o prípravu chutných jedál v Školskej jedálni.

Vychovávateľky - ŠKD Zameranie
Katarína Andelová
SPgŠ
Dominika Jurišová
dominika.Jurisova7@gmail.com
SPgŠ
Miriam Kocsisová
miriamkocsisova@gmail.com
SPgŠ
Jana Krajčovičová
janakrajcovicova5@gmail.com
SPgŠ
Katarína Michalcová
katarina.michalcova56@gmail.com
SPgŠ
Mgr. Veronika Pešková
maluniak.veron@gmail.com
Martina Popluhárová
martina.popluharova@gmail.com
SOŠ
Mgr. Denisa Roštárová
denisa.rostarova@zsnabielenisku.sk
Zdena Vojteková
zvojtek8@gmail.com
SPgŠ
Mgr. Martina Maluniaková
martina.maluniakova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Tatiana Škrípová
tatiana.skripova@zsnabielenisku.sk