Vychovávateľky ŠKD

Naša školá má v súčasnosti 86 zamestnancov z čoho 69 je pedagogických a 17 nepedagogických.

Vychovávateľky - ŠKD
Dominika Jurišová
dominika.Jurisova7@gmail.com
Miriam Kocsisová
miriamkocsisova@gmail.com
Jana Krajčovičová
janakrajcovicova5@gmail.com
Katarína Michalcová
katarina.michalcova56@gmail.com
Mgr. Veronika Pešková
maluniak.veron@gmail.com
Martina Popluhárová
martina.popluharova@gmail.com
Mgr. Denisa Roštárová
denisa.rostarova@zsnabielenisku.sk
Zdena Vojteková
zvojtek8@gmail.com
Mgr. Martina Maluniaková
martina.maluniakova@zsnabielenisku.sk
Mgr. Tatiana Škrípová
tatiana.skripova@zsnabielenisku.sk
Zuzana Kasová
zuzana.kasova@zsnabielenisku.sk
Daniela Kernová
danielakernova@gmail.com
Miroslava Szomolányi
miroslava.szomolanyi@zsnabielenisku.sk