Organizácia vyučovania od 3.5.2021

Späť

Na základe odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne:

1. - 4. ročník

 • ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke
 • nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo do tried
 • obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu
 • činnosť ŠKD je do 16,00 hod.
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy

Zákonný zástupca je povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti cez edupage najlepšie do nedele, prípadne priniesť vypísané tlačivo do školy.

Pondelok - piatok v čase od 7,00 hod.

 • 2.A, 2.B vstupujú do školy hlavným vchodom v prístavbe
 • ostatné triedy 1.stupňa hlavným vchodom

5. - 7. ročník

 • v týždni od 3. 5. do 7. 5. 2021 budú mať žiaci upravený rozvrh (viac informácií im poskytnú triedne učiteľky)
 • obed sa vydáva do 14,00 hod. podľa rozpisu
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy

Zákonný zástupca je povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti cez edupage najlepšie do nedele, prípadne priniesť vypísané tlačivo do školy.

Pondelok - piatok v čase 7,45 - 8,00 hod.

 • žiaci 5., 6. ročníka vstupujú do školy vchodom v átriu (pri andulkách)
 • žiaci 7. ročníka vstupujú do školy vchodom v átriu (pri 7.C)

8. - 9. ročník

 • žiaci sa učia podľa pôvodného rozvrhu (okrem piatku, kedy nebudú mať 6. hodinu)
 • žiaci 9. ročníka sa v pondelok (3.5.) kvôli prijímacím pohovorom nezúčastnia vyučovania v škole
 • obed sa vydáva do 14,00 hod. podľa rozpisu
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy

Zákonný zástupca je povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti cez edupage najlepšie do nedele, prípadne priniesť vypísané tlačivo do školy.

Pondelok - piatok v čase 7,45 - 8,00 hod.

 • žiaci 8. a 9. ročníka vstupujú vchodom v átriu (pri 7.C)

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • vstup do školy bez sprievodu rodičov
 • vstup do školy rúško žiaci 1. stupňa aj žiaci 2. stupňa
 • meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
 • žiaci povinne nosia prekryté dýchacie cesty všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

Prílohy: