Organizácia vyučovania od 15.10.2020

Späť

1. - 4. ročník

 • ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke
 • nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,50 hod.
 • obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu
 • činnosť ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod.
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy

5. - 9. ročník

 • nástup žiakov v čase od 7,45 do 8,00 hod.
 • vyučovací proces ide podľa rozvrhu s úpravami podľa danej situácie
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • obed sa vydáva do 14,00 hod. podľa rozpisu

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • vstup do školy bez sprievodu rodičov
 • vstup do školy v rúšku (plus jedno náhradné)
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
 • žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

Dôležité dokumenty:

Dôležité linky: