Organizácia vyučovania od 18.11.2020

Späť

Aktuálne opatrenia na obdobie od 18.11.2020

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

1. stupeň

 • činnosť ŠKD je v prevádzke od 6:00 do 17:30 hod.
 • vyučovanie podľa rozvrhu
 • obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy

2. stupeň

 • dištančné vzdelávanie podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúcich

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • vstup do školy bez sprievodu rodičov
 • meranie teploty pri vstupe do školy
 • vstup do školy v rúšku (plus jedno náhradné)
 • dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
 • žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • zákonný zástupca potvrdí po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni bezinfekčnosť o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID-19.
  • elektronicky: na Edupage, NÁVOD
  • písomne: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
   NEPLATNÉ
  • osobne: na vrátnici ZŠ

Ďalšie dokumenty