Organizácia vyučovania od 26.4.2021

Späť

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne:

1. - 4. ročník

 • ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke
 • nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo do tried
 • obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu
 • činnosť ŠKD je v prevádzke do 16,00 hod.
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy

Pondelok (26.4.) v čase od 7,00 hod.

 • 1.C, 1.D, 3.C vstupujú do školy hlavným vchodom
 • 1.B vstupuje do školy prvým vchodom pri bočných terasách
 • 1.A, 3.A, 3.B vstupujú do školy vchodom v prístavbe pri bočných terasách
 • 2.A, 2.B vstupujú do školy hlavným vchodom v prístavbe
 • 4.A, 4.B vstupujú do školy prvým vchodom pri bočných terasách

Utorok – piatok (27.4.-30.4.) v čase od 7,00 hod.

 • vstupujú všetky triedy 1. stupňa do školy hlavným vchodom

5. - 7. ročník

Žiaci 5., 6. a 7. ročníkov nastupujú na prezenčné vyučovanie. Podmienkou nástupu do školy je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti pre 2. stupeň cez edupage najlepšie do nedele, prípadne priniesť vypísané tlačivo do školy. Ak sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania (z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu), po oznámení bude škola evidovať neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa (bude prebiehať formou zadávania úloh).

 • v týždni od 26. 4. do 30. 4. 2021 budú mať žiaci upravený rozvrh (viac informácií im poskytnú triedne učiteľky)
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • žiaci sú automaticky prihlásení na obed, vydáva sa do 14,00 hod. podľa rozpisu

Pondelok (26.4.) v čase 8,00 – 8,15 hod.

 • 5.A, 5.B, 5.C vstupujú do školy hlavným vchodom
 • 6.A, 6.B, 6.C vstupujú do školy vchodom v átriu (pri andulkách)
 • 7.A, 7.B, 7.C, 7.D vstupujú do školy vchodom v átriu (pri 7.C)

Utorok – piatok (27.4.- 30.4.) v čase 7,45 – 8,00 hod.

 • žiaci 5., 6. ročníka vstupujú do školy vchodom v átriu (pri andulkách)
 • žiaci 7. ročníka vstupujú do školy vchodom v átriu (pri 7.C)

8. - 9. ročník

Žiaci 8. a 9. ročníkov pokračujú v prezenčnom vyučovaní. Podmienkou vstupu do školy je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu. Zákonný zástupca je opäť povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti pre 2. stupeň cez edupage najlepšie do nedele, prípadne priniesť vypísané tlačivo do školy.

 • v týždni od 26. 4. do 30. 4. 2021 budú mať žiaci upravený rozvrh (viac informácií im poskytnú triedne učiteľky)
 • žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • žiaci sú automaticky prihlásení na obed, vydáva sa do 14,00 hod. podľa rozpisu

Pondelok (26.4.) v čase 7,45 – 8,00 hod.

 • 8.A, 8.B vstupujú do školy vchodom v átriu (pri andulkách)
 • 9.A, 9.B vstupujú do školy vchodom v átriu (pri 7.C)

Utorok – piatok (26.4.-30.4.) v čase 7,45 – 8,00 hod.

 • všetky triedy 8. a 9. roč. vchodom v átriu (pri 7.C)

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • vstup do školy bez sprievodu rodičov
 • vstup do školy rúško žiaci 1. stupňa aj žiaci 2. stupňa
 • meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe do školy
 • žiaci povinne nosia prekryté dýchacie cesty všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy
 • zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia