Otvor srdce, daruj knihu

Späť

Ďakujeme nadácii Révia, že v krásnom predvianočnom čase myslia aj na deti zo sociálne slabších pomerov v projekte „Otvor srdce, daruj knihu“ a robia spoločné Vianoce pre všetkých kúzelnejšie.

ZŠ Na bielenisku