[35] Európsky deň jazykov

Dňa 28.9.2020 prebehla na našej škole akcia organizovaná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9). Žiaci sa zapojili do celoeurópskej súťaže o logo na tričko k EDJ 2021. Každá trieda vybrala jeden návrh loga, ktorý postúpil do školské...

[26] Deň športu

Každoročne sa v dňoch 23.9.- 30.9. koná Európsky týždeň športu. Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport...

Výsledky volieb do rady školy

Do Rady školy boli zvolení zástupcovia rodičov: Alena Frčková Peter Kramár Ing. Marína Majerčáková Ľudmila Nagyová Ďakujeme všetkým kandidátom za ochotu pracovať pre našu školu. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa zúčastn...

[17] Exkurzia - Hlboké, Mohyla na Bradle, Košariská, Naháč

Žiaci deviateho ročníka sa hneď v úvode školského roka vybrali na ročníkovú exkurziu do obce Hlboké, ďalej ich kroky smerovali na Mohylu na bradle, obec Košariská a Naháč.

Biela pastelka aj u nás v škole

Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska organizuje dňa 18.9.2020 celoštátnu verejnú zbierku na podporu sociálneho poradenstva, rehabilitácie a aktivít, ktoré umožnia slabozrakým a nevidiacim uľahčenie bežných životných situácií. Naša š...

Pokyny k organizácii vyučovania od 16.9.2020

16.9.-18.9.2020 1. stupeň ranná činnosť v ŠKD v týchto dňoch nie je v prevádzke vstup žiakov do budovy je možný od 7,30 hod. do 7,45 hod. vyučovací proces prebieha od 8,00 do 12,00 hod. ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod. obed sa...

[34] Prechádzka Rozálkou - OŽZ

S triedou 8.B sme tohtoročné cvičenie Ochrany zivota a zdravia strávili prechádzkou po blízkom okolí Pezinka. Naše kroky smerovali okolo rybníka cez Rozálku so spiatočnou zastávkou v Hoteli Rozálka a drobným občerstvením.

[23] Turistická prechádzka - OŽZ

Dňa 14.9. sme sa s triedou 7.C vybrali na malú turistickú prechádzku spojenú s chutnou opekačkou. Spoločnosť nám robili aj naši štvornohí miláčikovia, krásne počasie a tiež luk a šípy...všetci sme si to poriadne užili a vychutnali...tešíme...