Pokyny k organizácii vyučovania v týždni 7.9. - 14.9.2020

Späť

1. stupeň

 • ranná činnosť v ŠKD v týchto dňoch nie je v prevádzke
 • vstup žiakov do budovy je možný od 7,30 hod. do 7,45 hod. priamo do svojej triedy
 • vyučovací proces prebieha od 8,00 do 12,00 hod.
 • ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod.
 • obed sa vydáva v čase od 11,00 do 12,00 hod.

2. stupeň

 • vstup žiakov do budovy je možný od 7,45 hod. do 8,00 hod. priamo do svojej triedy
 • pred vstupom do školy sa žiaci zdržujú pri multifunkčnom ihrisku na bočnej strane školy v skupinkách podľa triedy s nasadenými rúškami
 • vyučovanie prebieha v kmeňových triedach do 12,35 hod.
 • obed sa vydáva v čase od 12,05 do 13,00 hod.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Žiaci vstupujú do školy bez sprievodu rodičov (už aj prváci - vo vestibule ich čaká pani učiteľka).
 • Žiaci vstupujú do školy v rúšku, všetci žiaci sú povinní mať pri sebe 2 rúška.
 • Žiaci si pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Rodičov žiadame, aby mali v areáli školy nasadené rúško.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

NEPLATNÉ