Pomáhame, ako vieme

Späť

Lekáreň Benu Aj keď sú školy momentálne zatvorené a učíme sa online, našli sme si priestor a spôsob, ako pomôcť zraniteľnej skupine ľudí z Nocľahárne v Pezinku. Predmet etika sa online neučí – výchovné predmety ustúpili a dali priestor iným. Virtuálny priestor nám však poslúžil na zorganizovanie, respektíve oslovenie lekárne na sponzorskú dodávku liekov a výživových doplnkov pre klientov nocľahárne.

Žiaci prispeli svojimi nápadmi, čo by mala obsahovať táto „lekárnická“ pomoc. Pracovníci lekárne okrem liekov proti teplote, od bolesti, výživových doplnkov, čajov a mastí pribalili aj digitálny teplomer a tlakomer.

Ďakujeme Lekárni BENU za sponzorský dar pre ľudí v ťažkej životnej situácii.