Prevádzka školy v týždni od 22.2.2021

Späť

Vážení rodičia, od pondelka 22.2.2021 začína pre žiakov 1. stupňa prezenčné vzdelávanie v škole.

  1. Prevádzka školy bude v obmedzenom režime. Nástup detí do školy je 22.2.2021 od 7:00 do 8:00 h. Vyučovanie bude prebiehať denne do 11,40 h. Zákonný zástupca je povinný v prvý deň odovzdať žiaka triednej učiteľke spolu s preukázaním potvrdenia o negativite. Vstup do školy bude umožnený dieťaťu len v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti bude pretestovaný (s negatívnym výsledkom alebo platnou výnimkou z testovania) PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní. Odporúčame pretestovať oboch rodičov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí. Otestovať sa budete môcť počas víkendu na odberových miestach, ktoré zabezpečí Mesto Pezinok. Na preukázanie negatívneho testu bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (aj elektronicky cez EduPage v module Žiadosti - Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu 1.stupeň ZŠ).

  2. Školský klub detí je v prevádzke do 16:00 h len pre deti 1.- 3. ročníka.

  3. Všetci žiaci prvého stupňa budú automaticky prihlásení na obed. V prípade, že dieťa do školy z ľubovoľného dôvodu nepošlete alebo len nechcete, aby šlo obedovať, odhláste ho do 19.2.2021 do 10:00h.

  4. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – Odstup – Ruky. V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolíme upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani vychovávatelia nebudú mať povinnosť online hodín.

Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Jarné prázdniny sú v termíne od 1.3. do 5.3.2021.

Prílohy: