Prevádzka školy v týždni od 8.2.2021

Späť

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR by mali žiaci prvého stupňa nastúpiť na prezenčné vyučovanie od pondelka 8. 2. 2021 (Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021).

V našom meste po dohode so zriaďovateľom je termín nástupu z organizačných a prevádzkových dôvodov posunutý na stredu 10.2.2021.

Čo všetko k tomu potrebujete vedieť:

  1. Jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti bude pretestovaný (s negatívnym výsledkom, alebo platnou výnimkou z testovania) PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní. Ideálne sa preto treba testovať cez víkend.
  2. Na preukázanie negatívneho testu bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (malo by byť aj elektronicky cez EduPage).
  3. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia Rúška – Odstup – Ruky.
  4. Všetci žiaci prvého stupňa budú automaticky prihlásení na obed. V prípade, že dieťa do školy z ľubovoľného dôvodu nepošlete alebo len nechcete, aby šlo obedovať, odhláste ho cez aplikáciu ODHLÁSENIE ZO STRAVY, mailom skolska.jedalenpk@gmail.com, do 8.2.2021 do 18:00 h.
  5. V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolíme upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani vychovávatelia nebudú mať povinnosť online hodín.
  6. Škola bude fungovať v obmedzenom režime. Nástup detí bude ráno od 7:00 do 8:00. Školský klub detí bude fungovať do 16:00.

Rozhodnutie o nástupe detí do škôl ešte stále nie je definitívne potvrdené vládou a ani regionálnym hygienikom. Ak sa čokoľvek zmení, budeme Vás bezodkladne informovať. Sledujte aj naďalej stránku školy i mesta.