Informácie dotknutým osobám

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Ing. Dominik Bartko
Email: dpo@proenergy.sk
Mobil: 0948 940 449

Informácia o spracúvaní osobných údajov
PDF Pre informačný systém: IS kontrola vstupu do objektu (evidencia návštev)
PDF Pre informačný systém: IS stravovanie
PDF Pre informačný systém: IS zverejňovanie zmlúv
PDF Pre informačný systém: IS kamerový systém
PDF Pre informačný systém: IS propagácia
PDF Pre informačný systém: IS správa registratúry
PDF Pre informačný systém: IS účtovné doklady
PDF Pre informačný systém: IS posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
PDF Pre informačný systém: IS personalistika a mzdy