Projekt Moderná inklúzia

Späť

Názov projektu: Moderná inklúzia

Kód projektu: 312011J534

Trvanie projektu: 01/2018 - 12/2020

Typ projektu: dopytovo - orientovaný

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Jeho poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Prílohy: