Stredná škola vinársko - ovocinárska

Späť

Dňa 27.11. 2019 žiaci deviateho ročníka prijali pozvanie SOŠ a využili možnosť prezrieť si jej priestory a zároveň sa dozvedieť o možnostiach štúdia. Žiaci, ktorí prejavili záujem školu navštíviť, po tretej vyučovacej hodine nastúpili do autobusu SOŠ a spolu s triednymi učiteľkami sa zúčastnili Dňa otvorených dverí. Niektorí s väčším, iní s menším záujmom počúvali rozprávanie učiteľa biológie a telesnej výchovy o možnostiach štúdia, ale aj o možnostiach uplatnenia sa po skončení školy. Predstavenie školy prebehlo v spoločenskej sále, kde sa konajú napríklad aj degustácie vín. Prezreli sme si učebne, kde sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti priamo z úst žiakov, mali sme možnosť prehliadnuť si výstavku rôznych odrôd jabĺk, ale aj spôsob viazania viniča, ochutnali sme čerstvú jablkovú šťavu, prezreli sme si nápadite prestreté stoly a videli sme aj priebeh dekantácie červeného vína. Po skončení prehliadky nás autobus odviezol naspäť k našej škole. Sme radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa DOD.