Pokyny na týždeň 22.-26.2.2021

Rodič/zákonný zástupca: vchádza s dieťaťom do areálu školy bránou najbližšou k pridelenému vstupu, v pondelok ráno v čase 7:00 – 8:00 h., u žiakov štvrtých ročníkov v čase 7:30 – 8:00 h., odovzdá dieťa triednej učiteľke pri vstupe do... viac 

Prevádzka školy v týždni od 8.2.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR by mali žiaci prvého stupňa nastúpiť na prezenčné vyučovanie od pondelka 8. 2. 2021 (Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021). V našom meste po dohode so zriaďovateľ... viac 

Organizácia vyučovania od 18.11.2020

Aktuálne opatrenia na obdobie od 18.11.2020 Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. 1. stupeň činnosť ŠKD je v prevádzke o... viac 

Organizácia vyučovania od 15.10.2020

1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,50 hod. obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu činnosť ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod. žiaci sú povinní nosiť rúško všade... viac