[35] Európsky deň jazykov

Dňa 28.9.2020 prebehla na našej škole akcia organizovaná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9). Žiaci sa zapojili do celoeurópskej súťaže o logo na tričko k EDJ 2021. Každá trieda vybrala jeden návrh loga, ktorý postúpil do školské...

Ypsilon - slovina je hra

Ako sme sa bavili so slovinou.... Ypsilon - je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Na na...

Deň materinského jazyka na 2. stupni

Dátum 21. február 2020 pripadol na deň jarných prázdnin, preto sme aktivity presunuli na utorok, 25. februára 2020. Už v pondelok, 24. februára 2020 vítala žiakov, prichádzajúcich z prázdnin, nástenka, venovaná Medzinárodnému dňu materinské...

Súťaž o najkrajšie valentínske srdiečko

Každoročne sa mnohí z nás tešia na Valentína, na deň, ktorý je plný lásky, vyznania, kvetov a čokolády. Jedna z legiend hovorí, že sviatok sv. Valentína, sa ako sviatok zamilovaných začal sláviť v stredovekom Anglicku a Francúzsku. Práve...

Nie vždy príde, v čo dúfame...

Aj tento školský rok sme sa zapojili do recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha, ktorú zorganizovalo Cirkevné gymnázium v Malackách 13.februára 2020. Snažili sme sa vybrať netradičné, ešte „ neodpočúvané“ prozaické a básnické ukážky. Sia...

Hviezdoslavov Kubín

V našej školskej knižnici máme veľa kníh a žiaci našej školy si ich radi vypožičiavajú. Avšak tentokrát sa tam žiaci druhého stupňa nestretli kvôli tomu, aby si vypožičali knihy, ale preto, aby si 13.2. „ zmerali sily“ v prednese poézie a p...

[15] Krajské kolo v stolnom tenise

Majstri a vicemajstri kraja! Tak týmito dvomi titulmi sa chvália naši športovci v stolnom tenise. V stredu 26. 2. 2020 sme po dlhšej pauze opäť získali pre našu školu víťazstvo v krajskom kole družstiev škôl v tomto športe. Turnaj sa uskuto...

Educate Slovakia 2020

Naša škola využila ponuku organizácie AIESEC zapojiť sa do projektu Educate Slovakia a žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka poskytla v poslednom januárovom týždni roku 2020 po dva dni intenzívnych hodín anglického jazyka s lektormi z Hong Kongu...

Expert Geniality - výsledky

Dňa 28. novembra 2019 sa prihlásení žiaci zúčastnili celoslovenskej korešpondenčnej súťaže Expert Geniality a dnes už poznáme výsledky. Súťažné témy pre piatakov aj šiestakov boli rovnaké: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Z celého...