Čarovné Vianoce

V predvianočnom čase si Vaše deti spolu s pani učiteľkami/pánmi učiteľmi pripravili malý darček v podobe vianočného programu s názvom Čarovné Vianoce. Prajeme Vám peknú zábavu a "nech sa starosť všetka zruší, nech zavládne pokoj v duši. Č...

Otvor srdce, daruj knihu

Ďakujeme nadácii Révia, že v krásnom predvianočnom čase myslia aj na deti zo sociálne slabších pomerov v projekte „Otvor srdce, daruj knihu“ a robia spoločné Vianoce pre všetkých kúzelnejšie. ZŠ Na bielenisku .revialogo {margi...

[12] December v ŠKD v 1.oddelení

V adventnom čase, keď sme všetci vo veľkom očakávaní, by sme sa mali stíšiť a myslieť aj na druhých. A to aj na starkých v Domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa rozhodli vniesť do ich životov v tieto sviatočné dni lúč svetla a lásky v...

[13] Vianoce v ŠKD

Vianoce sú časom lásky, dobroty, tepla domova, časom, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou, priateľmi. Predvianočný čas je pre deti magickým a väčšinou najkrajším obdobím roka. Nedočkavé a zvedavé očká...

Vianočná pošta aj v tomto roku

Nie každý z nás má to šťastie tráviť čas v kruhu najbližších. Blížia sa Vianoce. Mnohí starí ľudia ich budú tráviť v Domovoch dôchodcov, resp. v Domovoch seniorov. A tak, ako aj po minulé dva roky, aj tento rok žiaci teraz už 9.B písali via...

[37] Vianočný orloj

Predvianočná atmosféra už pomaly, ale isto prenikla i cez múry našej školy. O tom sme sa pokúsili presvedčiť obyvateľov nášho mesta i širokú verejnosť na podujatí Vianočný orloj, ktoré je súčasťou tradičných vianočných trhov v Pezinku. Vi...

[21] Vianočná nádielka pre deti zo školského klubu...

Vianočné obdobie v ŠKD sa nespája len s aktivitami úzko spojenými s týmto obdobím – ako sú napríklad výroba darčekov pre najbližších, vianočných pozdravov, nácvik programu na Čarovné Vianoce, Mikulášske , či vianočné besiedky... Tak ako aj...