Konzultačné hodiny

Vážení rodičia, konzultácie s vedením školy, pedagogickými i odbornými zamestnancami za účelom riešenia výchovno-vzdelávacích výsledkov Vašich detí, prípadne iných záležitostí, sú možné počas vyššie uvedených dní, resp. vo vyššie uvedených konzultačných hodinách, avšak len po predchádzajúcom dohovore s konkrétnym zamestnancom, a to prostredníctvom telefonickej, mailovej komunikácie alebo komunikácie prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Konzultačné hodiny vedenia školy, pedagogických i odborných zamestnancov školy
Vedenie školy PONDELOK - PIATOK
Pedagogickí zamestnanci PONDELOK - PIATOK
Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
VÝCHOVNÝ PORADCA
UTOROK
14:00 - 15:00
PaedDr. Jana Čavoš, PhD.
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
KARIÉROVÝ PORADCA
PONDELOK
14:00 - 16:00
Mgr. Ivana Blahová
ivana.blahova@zsnabielenisku.sk
LOGOPÉD
ŠTVRTOK
13:30 - 15:30
Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
STREDA
13:30 - 15:30
PhDr. Vlasta Baumerthová
vlasta.baumerthova@zsnabielenisku.sk
ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG
PONDELOK - PIATOK
Mgr. Katarína Bagočiová
katarina.bagociova@zsnabielenisku.sk
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
PONDELOK
ŠTVRTOK a PIATOK
do 14:00
Mgr. Alica Šebek Chmelová
alica.chmelova@gmail.com
SOCIÁLNY PEDAGÓG
PONDELOK
UTOROK
STREDA