Konzultačné hodiny

Vážení rodičia, konzultácie s vedením školy, pedagogickými i odbornými zamestnancami za účelom riešenia výchovno-vzdelávacích výsledkov Vašich detí, prípadne iných záležitostí, sú možné počas vyššie uvedených dní, resp. vo vyššie uvedených konzultačných hodinách, avšak len po predchádzajúcom dohovore s konkrétnym zamestnancom, a to prostredníctvom telefonickej, mailovej komunikácie alebo komunikácie prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Konzultačné hodiny vedenia školy, pedagogických i odborných zamestnancov školy
Vedenie školy pondelok - piatok
Pedagogickí zamestnanci pondelok - piatok
PaedDr. Jana Čavoš
jana.cavos@zsnabielenisku.sk
Kariérový poradca
Ing. Silvia Vanišová
vanisova.silvia@gmail.com
Výchovný poradca
Mgr. Katarína Lapšanská
katarina.lapsanska@zsnabielenisku.sk
Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Katarína Bagočiová
k.bagoci@gmail.com
Školský psychológ
pondelok a streda
Mgr. Iveta Baková
ivkabam@gmail.com
pondelok - piatok
14:00 - 16:00