Termíny v školskom roku

Hlavné termíny organizácie školského roka 2022/2023:

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2022.
  • Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa konč 31. januára 2023 (utorok).
  • Školské vyučovanie v 2. polroku sa začína 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
JESENNÉ 27.10.2022
(štvrtok)
28.10.2022 - 31.10.2022 2.11.2022
(streda)
VIANOČNÉ 22.12.2022
(štvrtok)
23.12.2022 - 7.1.2023 9.1.2023
(pondelok)
JARNÉ 17.2.2023
(piatok)
20.2.2023 - 24.2.2023 27.2.2023
(pondelok)
VEĽKONOČNÉ 5.4.2023
(streda)
6.4.2023 - 11.4.2023 12.4.2023
(streda)
LETNÉ 30.6.2023
(piatok)
1.7.2023 - 31.8.2023 4.9.2023
(pondelok)
Testovanie 5 - 2022/2023
RIADNY TERMÍN 17.5.2023
Testovanie 9 - 2022/2023
RIADNY TERMÍN 22.3.2023
NÁHRADNÝ TERMÍN 4.4.2023
Prijímacie skúšky na stredné školy pre odbory vzdelávania, v ktorých sa
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
1. termín 2.5.2023
2. termín 11.5.2023
Prijímacie skúšky na stredné školy pre odbory vzdelávania, v ktorých sa
nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
1. termín 4.5.2023
2. termín 9.5.2023