Termíny v školskom roku

Hlavné termíny organizácie školského roka 2021/2022:

  • Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa konč 31. januára 2022 (pondelok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).
Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022
Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
JESENNÉ 27.10.2021 (streda) 28.10.2020 - 29.10.2021 2.11.2021 (utorok)
VIANOČNÉ 22.12.2021 (streda) 23.12.2021 - 7.1.2022 10.1.2022 (pondelok)
POLROČNÉ 3.2.2022
(štvrtok)
4.2.2022
(piatok)
7.2.2022
(pondelok)
JARNÉ 25.2.2022
(piatok)
28.2.2022 - 4.3.2022 7.3.2022
(pondelok)
VEĽKONOČNÉ 13.4.2022
(streda)
14.4.2022 - 19.4.2022 20.4.2022
(streda)
LETNÉ 30.6.2022
(štvrtok)
1.7.2022 - 2.9.2022 5.9.2022
(pondelok)
Testovanie 5 - 2021/2022
RIADNY TERMÍN 18.5.2022
Testovanie 9 - 2021/2022
RIADNY TERMÍN 6.4.2022
7.4.2022
NÁHRADNÝ TERMÍN 21.4.2022
22.4.2022