Vyhodnotenie školskej súťaže 2.stupňa Shakespeare´s Day

Späť

Milí žiaci druhého stupňa,

William Shakespeare Pri príležitosti výročia narodenia anglického spisovateľa, dramatika a herca Williama Shakespeara prebehla na našej škole pre žiakov 2. stupňa za spolupráce pedagógov v apríli a máji súťaž pod názvom Shakespeare´s Day v  kategóriách: anglický kvíz, literárne práce a výtvarné práce. Do súťaže sa zapojilo veľa detí s krásnymi príspevkami, preto bolo ťažké vybrať, no hodnotiaca komisia vybrala a pani zástupkyňa Mgr. Janka Golkovská a pani riaditeľka Mgr. Ingrid Jurčová výhercov odmenili nasledovne:

veková kategória 2 – výtvarné práce

 1. miesto Sofia Vavrinská, trieda 7.D
 2. miesto Melánia Chudá, trieda 7.B
 3. miesto Ella Šuleková, trieda 7.A
 4. miesto Bronislava Krušinská a  Michelle Džoganíková, trieda 7.C

veková kategória 2 – literárne práce

 1. miesto Tamara Kapinová a  Sára Faktorová, trieda 9.B
 2. miesto Lenka Pastírová a Sophie Marie Kullová, trieda 9.B
 3. miesto Richard Kolník a Miroslav Noskovič, trieda 9.B
 4. miesto Michaela Egrecká, trieda 7.A

veková kategória 2 – anglický kvíz

 1. miesto Tomáš Búci, trieda 7.D
 2. miesto Viktória Pilková, trieda 8.B
 3. miesto Daniel Burdan, trieda 7.A

veková kategória 1 – výtvarné práce

 1. miesto Zuzana Bozáňová, trieda 5.A
 2. miesto Valentína Vrábelová, trieda 5.B
 3. miesto Nina Černíková, trieda 5.B
 4. miesto Dominika Okonová, trieda 6.B
 5. miesto Richard Nemec, trieda 5.B

veková kategória 1 – literárne práce

 1. miesto Laura Valachovičová, trieda 6.A
 2. miesto Ingrid Mikovičová, trieda 6.B
 3. miesto Martin Turinič, trieda 6.A
 4. miesto Jozef Halčin, trieda 6.A

veková kategória 1 – anglický kvíz

 1. miesto Roman Kováčik, trieda 5.A
 2. miesto Liliana Morávková, trieda 5.A
 3. miesto Timotej Mojžiš, trieda 5.A

Kupeckého svet Každoročne sa naša škola zapája do súťaže Kupeckého svet, kde aj tento rok boli úspešné práce našich žiakov na tému „portrét“. Porotu oslovili výtvarné práce týchto žiakov:

 1. Kategória - starší žiaci (3. - 4. ročník ) ZŠ: 3. miesto Lukáš Petrovič
  CENA MESTA PEZINOK: Lucia Ančicová
 2. Kategória - starší žiaci (7. - 9. ročník ZŠ) ZŠ: 1. miesto Sophia Vavrinská
 3. Kategória ZUŠ (6-10 roční): CENA ZŠ J. KUPECKÉHO: Marek Búci

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 23.6.2021 o 17,00 hod. v priestoroch Základnej školy Jána Kupeckého. Úspešným žiakom gratulujeme.

Zuzana Bozáňová Sophia Vavrinská

Zuzana Bozáňová, 5.A Sophia Vavrinská, 7.D