Zbierka "Deti deťom" - ĎAKUJEME

Drogerie Market Ďakujeme všetkým tým, ktorí prispeli do našej predvianočnej charitatívnej zbierky pre chalanov v Reedukačnom centre vo Veľkých Levároch na Záhorí. Potešili sa trvanlivým potravinám, sladkostiam a užitočnej drogérii.

Ďakujeme aj spoločnosti DM - drogerie market, ktorú sme oslovili so žiadosťou o sponzoring pre toto zariadenie. Poskytli nám kvalitné prípravky na osobnú hygienu a vitamíny, ktoré sme tiež odovzdali.

Snažíme sa, aby všetky aktivity, či už charitatívne, pomoc sociálne slabším, pomoc prírode a pod., rozvíjali u našich žiakov empatické cítenie, záujem o dianie okolo seba. Rovnako aj týmto spôsobom učíme o témach akými sú: sociálna úloha štátu a samosprávy, finančná gramotnosť, dobré vzťahy v rodinách a iné.

Veríme, že každý dobrý skutok bude náležite odmenený. Aj keď nevieme kedy a ako. Zo zbierky „Deti deťom“ spravíme každoročnú tradíciu.

Meníme na zeleňAko to fungujeAko to fungujeAko to funguje